Bergingh Incasso B.V.

Bergingh Incasso B.V.

tel. 085 - 744 07 08
reactie@bergingh-incasso.nl

Begrippenlijst A

Incasso- en juridische begrippen samengesteld door Bergingh Incasso B.V.

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten, opgericht in 2002 en gevestigd in Amsterda...
meer over AFM

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten, opgericht in 2002 en gevestigd in Amsterdam, houdt toezicht op de financiële markten en met name op het doen en laten van deelnemers in de financiële markten zoals financiële dienstverleners, effectenbeurzen, hypotheekbemiddelaars, verzekeringstussenpersonen en accountants.

De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan en voert haar overheidstaken zelfstandig uit zonder onder directe verantwoording van het Ministerie van Financiën te vallen.

Akte

1. Een (notariële) akte is een geschrift dat is opgemaakt om tot bewijs van ...
meer over Akte

Akte

1. Een (notariële) akte is een geschrift dat is opgemaakt om tot bewijs van een rechtshandeling te dienen.

2. Een akte binnen een civiele (incasso) procedure is een korte nadere schriftelijke reactie of schriftelijke mededeling van een der partijen met betrekking tot een bepaald punt in de procedure of om producties over te leggen met een korte toelichting daarop.

Annotaties

Juridisch verklarend commentaar op een uitspraak van een rechtsprekende inst...
meer over Annotaties

Annotaties

Juridisch verklarend commentaar op een uitspraak van een rechtsprekende instantie.

Antwoord

Conclusie van antwoord. De conclusie van antwoord is de (meestal schriftelij...
meer over Antwoord

Antwoord

Conclusie van antwoord. De conclusie van antwoord is de (meestal schriftelijke) reactie van de gedaagde op de dagvaarding (=conclusie van eis) van de eiser in een civiele (incasso) procedure.

Antwoordakte

Een korte schriftelijke reactie in een civiele (incasso) procedure op een ak...
meer over Antwoordakte

Antwoordakte

Een korte schriftelijke reactie in een civiele (incasso) procedure op een akte ingediend door de wederpartij.

Algemene Ouderdomswet

Algemene Ouderdomswet. De AOW is een verplicht collectief ouderdomspensioen ...
meer over AOW

Algemene Ouderdomswet

Algemene Ouderdomswet. De AOW is een verplicht collectief ouderdomspensioen en dient als basis voor de ouderdomspensioenen van Nederland.

Een ieder die tussen zijn 15e en 65e jaar in Nederland heeft gewerkt heeft recht op AOW. De AOW maakt deel uit van de zogenaamde volksverzekeringen en wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank. De premie wordt door de Belastingdienst bij de werkgever geïnd als loonheffing over het loon van de werknemer.

Appèl

Hoger beroep, ook wel appèl genoemd, kan door de partij die het niet eens is...
meer over Appèl

Appèl

Hoger beroep, ook wel appèl genoemd, kan door de partij die het niet eens is met het vonnis van een rechter worden ingesteld bij een hogere rechter, die de zaak dan opnieuw gaat behandelen aan de hand van de ingebrachte bezwaren. Zie Hoger beroep

Appellant

De appellant is de eisende partij in hoger beroep. De gedaagde partij in hog...
meer over Appellant

Appellant

De appellant is de eisende partij in hoger beroep. De gedaagde partij in hoger beroep heet de geïntimeerde.

De appellant is vrijwel altijd de partij die de procedure, waartegen hoger beroep ingesteld is, verloren heeft. De appellant stelt dan bij de hogere rechter, het Gerechtshof, hoger beroep in door zijn bezwaren door een advocaat in een memorie van grieven op schrift te laten stellen en in te laten dienen. De geïntimeerde kan hierop reageren door middel van een memorie van antwoord.

Nadat alle partijen hun schriftelijke stukken hebben ingediend kan de appellant nog pleidooi vragen en zijn argumenten nader mondeling bij het Hof toelichten. Daarna wordt door het Hof een eindbeslissing genomen door middel van een zgn. arrest.

Arbeidsovereenkomst

Schriftelijke overeenkomst waarbij een werknemer zich verbindt om in dienst ...
meer over Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Schriftelijke overeenkomst waarbij een werknemer zich verbindt om in dienst van een werkgever tegen een bepaald loon en gedurende een bepaalde dan wel onbepaalde tijd arbeid te verrichten. De arbeidsovereenkomst is geregeld in boek 7 van het BW.

Arrest

Dit is de eindbeslissing (uitspraak) van een hogere rechter (Gerechtshof of ...
meer over Arrest

Arrest

Dit is de eindbeslissing (uitspraak) van een hogere rechter (Gerechtshof of Hoge Raad) in een hoger beroeps- of cassatieprocedure. Bij de Rechtbank wordt de eindbeslissing in een procedure een vonnis genoemd.

 

Ons motto is:  duidelijker kunnen we het niet maken!

Correspondentieadres:
Postbus 2055 
7301 DB Apeldoorn


Handelsregister:
KvK.: 54909651

BTW:. NL851487889B01