Bergingh Incasso B.V.

Bergingh Incasso B.V.

tel. 085 - 744 07 08
reactie@bergingh-incasso.nl

Begrippenlijst C

Incasso- en juridische begrippen samengesteld door Bergingh Incasso B.V.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is opgericht in 1899 en gevestigd te ...
meer over Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is opgericht in 1899 en gevestigd te Den Haag en houdt zich bezig met het verzamelen, bewerken en publiceren van statistische informatie ten behoeve van de overheid, de wetenschap en het Nederlandse bedrijfsleven.

De taken van het CBS zijn wettelijk geregeld in de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Civiele gijzeling

Dit is met een rechterlijke machtiging een persoon in een huis van bewaring ...
meer over Civiele gijzeling

Civiele gijzeling

Dit is met een rechterlijke machtiging een persoon in een huis van bewaring laten insluiten (gijzelen) om hem te dwingen een vonnis uit te voeren (niet zijnde een geldbetaling, m.u.v. alimentatie).

Centraal Justitieel Incassobureau

Het Centraal Justitieel Incassobureau is opgericht in 1990 en is gevestigd t...
meer over Centraal Justitieel Incassobureau

Centraal Justitieel Incassobureau

Het Centraal Justitieel Incassobureau is opgericht in 1990 en is gevestigd te Leeuwarden. Het CJIB voert taken uit voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie en houdt zich voornamelijk bezig met het incasseren van verkeersboetes, zogenaamde Wet Mulder-zaken. Daarnaast int het CJIB geldboetes op grond van strafrechtvonnissen, transacties en schadevergoedingsmaatregelen. Bij het CJIB werken ruim 1000 medewerkers.

Comparitie

Een comparitie van partijen is een persoonlijke verschijning van de proceder...
meer over Comparitie

Comparitie

Een comparitie van partijen is een persoonlijke verschijning van de procederende partijen voor de rechter ten overstaan van wie bijv. een incasso procedure plaatsvindt. De rechter bepaalt de datum waarop de comparitie plaatsvindt. Het doel van de comparitie is voor de rechter om nadere informatie in te winnen bij de partijen als bepaalde kwesties nog niet helemaal duidelijk zijn en om eventueel een schikking te bewerkstelligen.

Conclusie

De uiteenzetting van hun standpunten door de procederende partijen in een ci...
meer over Conclusie

Conclusie

De uiteenzetting van hun standpunten door de procederende partijen in een civiele (incasso) procedure. We onderscheiden in chronologische volgorde: de conclusie van eis (=dagvaarding), de conclusie van antwoord, de conclusie van repliek en de conclusie van dupliek. Een conclusie kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Indien de procederende partijen hun conclusie mondeling willen indienen dienen zij in persoon op de rolzitting aanwezig te zijn.

Conclusie van antwoord

Conclusie van antwoord. De conclusie van antwoord is de (meestal schriftelij...
meer over Conclusie van antwoord

Conclusie van antwoord

Conclusie van antwoord. De conclusie van antwoord is de (meestal schriftelijke) reactie van de gedaagde op de dagvaarding (=conclusie van eis) van de eiser in een civiele (incasso) procedure.

Conclusie van dupliek

Conclusie van dupliek. De conclusie van dupliek is het nadere antwoord van d...
meer over Conclusie van dupliek

Conclusie van dupliek

Conclusie van dupliek. De conclusie van dupliek is het nadere antwoord van de gedaagde op de conclusie van repliek van de eiser in een civiele (incasso) procedure.

Conclusie van repliek

Conclusie van repliek. De conclusie van repliek is de (meestal schriftelijke...
meer over Conclusie van repliek

Conclusie van repliek

Conclusie van repliek. De conclusie van repliek is de (meestal schriftelijke) reactie van de eisende partij op de conclusie van antwoord van de gedaagde in een civiele (incasso) procedure.

Conservatoir beslag

Beslag tot bewaring, te leggen op de roerende of onroerende zaken van een sc...
meer over Conservatoir beslag

Conservatoir beslag

Beslag tot bewaring, te leggen op de roerende of onroerende zaken van een schuldenaar als er gegronde vrees bestaat voor verdonkeremaning of wegmaking van die zaken. Conservatoir beslag dient gevolgd te worden door het starten van een juridische procedure ter incasso van de openstaande vordering, bij gebreke waarvan het beslag automatisch vervalt. Voor conservatoir beslag is altijd toestemming nodig van de President van de Rechtbank.

Contra-enquête

Nadat een enquête in een civiele (incasso) procedure heeft plaatsgevonden ka...
meer over Contra-enquête

Contra-enquête

Nadat een enquête in een civiele (incasso) procedure heeft plaatsgevonden kan de andere partij ook getuigen laten horen om de verklaringen van de eerder gehoorde getuigen te weerleggen. Dit tweede getuigenverhoor heet de contra-enquête.

Conventie

In een burgerlijk proces: de procedure die wordt gevoerd over de vordering d...
meer over Conventie

Conventie

In een burgerlijk proces: de procedure die wordt gevoerd over de vordering die door de eiser in conventie bij de rechtsingang wordt voortgebracht, in tegenstelling tot de, hem door de aanvankelijk-gedaagde, tegengeworpen eis in reconventie.

Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau is een adviesorgaan voor het Ministerie van Economis...
meer over CPB

Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau is een adviesorgaan voor het Ministerie van Economische Zaken en maakt daar ook onderdeel van uit. Het maakt economische analyses en prognoses.

Crediteur

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die op een andere natuurlijke persoon of...
meer over Crediteur

Crediteur

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die op een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, de debiteur, uit hoofde van een overeenkomst een geldvordering heeft.

 

Ons motto is:  duidelijker kunnen we het niet maken!

Correspondentieadres:
Postbus 2055 
7301 DB Apeldoorn


Handelsregister:
KvK.: 54909651

BTW:. NL851487889B01