Bergingh Incasso B.V.

Bergingh Incasso B.V.

tel. 085 - 744 07 08
reactie@bergingh-incasso.nl

Begrippenlijst D

Incasso- en juridische begrippen samengesteld door Bergingh Incasso B.V.

Dading

Een dading is een overeenkomst waarbij partijen door middel van een vergelij...
meer over Dading

Dading

Een dading is een overeenkomst waarbij partijen door middel van een vergelijk een geschil ten einde brengen. Een dading kan zowel binnen als buiten een gerechtelijke procedure tot stand komen. Als de dading binnen een gerechtelijke procedure tot stand komt kan deze door de rechter bekrachtigd worden en levert dan meteen voor de schuldeiser een executoriale titel op. Een dading wordt ook wel een schikking of vaststellingsovereenkomst genoemd.

Dagvaarden

Het betekenen van een dagvaarding door een deurwaarder aan een natuurlijk pe...
meer over Dagvaarden

Dagvaarden

Het betekenen van een dagvaarding door een deurwaarder aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon om voor de rechtbank te verschijnen.

Dagvaarding

Het door een gerechtsdeurwaarder aan het adres van de gedaagde partij beteke...
meer over Dagvaarding

Dagvaarding

Het door een gerechtsdeurwaarder aan het adres van de gedaagde partij betekende stuk waarmee een civiele (incasso) procedure wordt ingeleid en waarin omschreven staat wat de eisende partij van de gedaagde partij te vorderen heeft. De dagvaarding wordt ook wel de conclusie van eis genoemd.

Debiteur

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan een andere natuurlijke persoon o...
meer over Debiteur

Debiteur

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, de crediteur, uit hoofde van een overeenkomst een geldsom verschuldigd is. De debiteur heeft een betalingsverplichting ten opzichte van de crediteur.

Deponeren

Neerleggen, in bewaring geven. Men kan bijvoorbeeld algemene voorwaarden bij...
meer over Deponeren

Deponeren

Neerleggen, in bewaring geven. Men kan bijvoorbeeld algemene voorwaarden bij de griffie van de Rechtbank of de Kamer van Koophandel deponeren.

Deposito

Geld dat voor een langere, van te voren afgesproken, periode aan een bank te...
meer over Deposito

Deposito

Geld dat voor een langere, van te voren afgesproken, periode aan een bank tegen een vaste rentevergoeding in bewaring wordt gegeven. Tussentijds kan dit geld niet worden opgenomen.

Derdenbeslag

Bij derdenbeslag wordt er door een deurwaarder beslag gelegd onder een derde...
meer over Derdenbeslag

Derdenbeslag

Bij derdenbeslag wordt er door een deurwaarder beslag gelegd onder een derde. Er wordt bij derdenbeslag beslag gelegd onder iemand die buiten het geschil tussen de schuldeiser en de schuldenaar staat, een derde derhalve. Een voorbeeld van derdenbeslag is beslag onder de werkgever van de schuldenaar, zodat het beslagen deel van het salaris, na aftrek van de beslagvrije voet, rechtstreeks aan de schuldeiser wordt betaald.

Descente

Een descente kan plaats vinden bij een gerechtelijke procedure en is een bez...
meer over Descente

Descente

Een descente kan plaats vinden bij een gerechtelijke procedure en is een bezichtiging door de rechter van de plaats waar de oorzaak van het geschil zichtbaar is of waarover het geschil zich afspeelt. Indien de rechter van mening is dat hij om tot een juist oordeel te komen een situatie ter plaatse moet bekijken zal hij ervoor kiezen om gebruik te maken van het middel van descente.


Deurwaarder

Openbaar ambtenaar belast met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exp...
meer over Deurwaarder

Deurwaarder

Openbaar ambtenaar belast met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten, het executeren van vonnissen en andere taken die bij wet zijn bepaald.

Dividend

De winst van een B.V. of N.V. die aan de aandeelhouders van die onderneming ...
meer over Dividend

Dividend

De winst van een B.V. of N.V. die aan de aandeelhouders van die onderneming wordt uitgekeerd. Indien het dividend niet in geld maar in aandelen wordt uitgekeerd wordt het stockdividend genoemd.

Dringende reden

Daden, eigenschappen of gedragingen van een werknemer die tot gevolg hebben ...
meer over Dringende reden

Dringende reden

Daden, eigenschappen of gedragingen van een werknemer die tot gevolg hebben dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met die werknemer per direct kan beëindigen. Bijvoorbeeld een werknemer die steelt van zijn baas en betrapt wordt.

Dupliek

Conclusie van dupliek. De conclusie van dupliek is het nadere antwoord van d...
meer over Dupliek

Dupliek

Conclusie van dupliek. De conclusie van dupliek is het nadere antwoord van de gedaagde op de conclusie van repliek van de eiser in een civiele (incasso) procedure.

Dwaling

Een door toedoen van de wederpartij tot stand gekomen onjuiste voorstelling ...
meer over Dwaling

Dwaling

Een door toedoen van de wederpartij tot stand gekomen onjuiste voorstelling van zaken bij één van de partijen van een overeenkomst. De onjuiste voorstelling van zaken moet zodanig zijn dat als deze er niet was geweest de overeenkomst nimmer tot stand was gekomen. Overeenkomsten die gesloten zijn onder invloed van dwaling zijn vernietigbaar. Dwaling is een wilsgebrek.

Dwangbevel

Een door een deurwaarder namens een overheidsorgaan uitgevaardigd schrifteli...
meer over Dwangbevel

Dwangbevel

Een door een deurwaarder namens een overheidsorgaan uitgevaardigd schriftelijk bevel tot betaling dat gericht is tegen een natuurlijk persoon of rechtspersoon die, ondanks daartoe aangemaand te zijn, niet betaald heeft. Het dwangbevel is een executoriale titel net zoals een gerechtelijk vonnis en betreft meestal achterstallige belasting.

Dwangsom

Geldboete die dient als dwangmiddel om de nakoming van een gerechtelijke ver...
meer over Dwangsom

Dwangsom

Geldboete die dient als dwangmiddel om de nakoming van een gerechtelijke veroordeling af te dwingen.

Dwingend recht

Wettelijke rechtsregels waarvan door rechtssubjecten niet contractueel mag w...
meer over Dwingend recht

Dwingend recht

Wettelijke rechtsregels waarvan door rechtssubjecten niet contractueel mag worden afgeweken.

 

Ons motto is:  duidelijker kunnen we het niet maken!

Correspondentieadres:
Postbus 2055 
7301 DB Apeldoorn


Handelsregister:
KvK.: 54909651

BTW:. NL851487889B01