Bergingh Incasso B.V.

Bergingh Incasso B.V.

tel. 085 - 744 07 08
reactie@bergingh-incasso.nl

Begrippenlijst E

Incasso- en juridische begrippen samengesteld door Bergingh Incasso B.V.

Eenmanszaak

Een ondernemingsvorm waarbij het vermogen van de onderneming en het privéver...
meer over Eenmanszaak

Eenmanszaak

Een ondernemingsvorm waarbij het vermogen van de onderneming en het privévermogen van de ondernemer één geheel vermogen vormen. Eventuele schuldeisers van een eenmanszaak kunnen dus ook aanspraak maken op het privébezit van de eigenaar van de eenmanszaak. Als de partner van de eigenaar van de eenmanszaak in gemeenschap van goederen is gehuwd is deze partner automatisch ook aansprakelijk voor de schulden van de eenmanszaak. Met het vastleggen van huwelijkse voorwaarden valt dit te voorkomen.

Eenzijdige overeenkomst

Een eenzijdige overeenkomst is een overeenkomst waarbij slechts één partij e...
meer over Eenzijdige overeenkomst

Eenzijdige overeenkomst

Een eenzijdige overeenkomst is een overeenkomst waarbij slechts één partij een verplichting op zich neemt.

Enquête

Een enquête is het getuigenverhoor in een civiele procedure. De rechter kan ...
meer over Enquête

Enquête

Een enquête is het getuigenverhoor in een civiele procedure. De rechter kan aan elk der procederende partijen opdracht geven om bewijs te leveren van hun ingenomen standpunten. Als die partij voor dat bewijs getuigen wil laten horen dan vindt er een enquête plaats op de rechtbank. De getuigen dienen voorafgaand aan hun verklaring bij de rechter de eed of belofte af te leggen. Nadat de enquête heeft plaatsgevonden kan de wederpartij gebruik maken van de mogelijkheid van het houden van een contra-enquête.

Executieverkoop

Indien de rechtbank in een gerechtelijke incasso procedure de debiteur veroo...
meer over Executieverkoop

Executieverkoop

Indien de rechtbank in een gerechtelijke incasso procedure de debiteur veroordeelt tot betaling van een som geld en de debiteur vervolgens niet tot betaling overgaat kan de schuldeiser via een deurwaarder beslag laten leggen op alle roerende en onroerende zaken die de debiteur bezit. Als de debiteur vervolgens nog steeds niet tot betaling overgaat kan de schuldeiser via een deurwaarder overgaan tot openbare verkoop van deze in beslag genomen zaken. Deze openbare verkoop is ook bekend onder de naam executieverkoop. De deurwaarder zal dan veelal een advertentie zetten in een dagblad waarin staat vermeld ten laste van wie de executieverkoop plaatsvindt, waar deze plaatsvindt en een omschrijving geven van de zaken die verkocht zullen gaan worden. Iedere geïnteresseerde kan vervolgens bij de executieverkoop bieden op de te verkopen zaken, waarbij de hoogste bieder de eigendom van de zaak verkrijgt. Uit de opbrengsten van de executieverkoop wordt vervolgens de schuld, die de debiteur bij de schuldeiser heeft, voldaan.

Executieverkoop

Indien de rechtbank in een gerechtelijke incasso procedure de debiteur veroo...
meer over Executieverkoop

Executieverkoop

Indien de rechtbank in een gerechtelijke incasso procedure de debiteur veroordeelt tot betaling van een som geld en de debiteur vervolgens niet tot betaling overgaat kan de schuldeiser via een deurwaarder beslag laten leggen op alle roerende en onroerende zaken die de debiteur bezit. Als de debiteur vervolgens nog steeds niet tot betaling overgaat kan de schuldeiser via een deurwaarder overgaan tot openbare verkoop van deze in beslag genomen zaken. Deze openbare verkoop is ook bekend onder de naam executieverkoop. De deurwaarder zal dan veelal een advertentie zetten in een dagblad waarin staat vermeld ten laste van wie de executieverkoop plaatsvindt, waar deze plaatsvindt en een omschrijving geven van de zaken die verkocht zullen gaan worden. Iedere geïnteresseerde kan vervolgens bij de executieverkoop bieden op de te verkopen zaken, waarbij de hoogste bieder de eigendom van de zaak verkrijgt. Uit de opbrengsten van de executieverkoop wordt vervolgens de schuld, die de debiteur bij de schuldeiser heeft, voldaan.

Executoriaal beslag

Het tenuitvoerleggen van een titel door beslag in het kader van een incasso ...
meer over Executoriaal beslag

Executoriaal beslag

Het tenuitvoerleggen van een titel door beslag in het kader van een incasso procedure. Beslag is mogelijk op roerende en onroerende zaken, onder schuldenaar zelf of onder derden (b.v. op loon onder de werkgever, op een uitkering onder de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Naast executoriaal beslag onderscheidt met conservatoir beslag.

Executoriale titel

Voordat een deurwaarder over kan gaan tot executoriaal beslag in het kader v...
meer over Executoriale titel

Executoriale titel

Voordat een deurwaarder over kan gaan tot executoriaal beslag in het kader van een gerechtelijke incasso procedure moet de deurwaarder beschikken over een executoriale titel. Ook moet de deurwaarder de executoriale titel (meestal een vonnis of beschikking van de rechtbank) officieel aan de veroordeelde partij uitreiken. Dit uitreiken noemt men betekenen. Aan het hoofd van een executoriale titel staan altijd de woorden ‘In naam der Koningin'. Als het betreffende document niet die woorden bevat mag de deurwaarder geen executoriaal beslag leggen.

Exploit

Een exploot of exploit is een door een deurwaarder opgemaakte en ondertekend...
meer over Exploit

Exploit

Een exploot of exploit is een door een deurwaarder opgemaakte en ondertekende akte waarin deze verslag doet van een ambtelijke handeling zoals het betekenen van een dagvaarding of een vonnis.

Executiegeschil

Een geschil over de tenuitvoerlegging van een executoriale titel. Als de ver...
meer over Executiegeschil

Executiegeschil

Een geschil over de tenuitvoerlegging van een executoriale titel. Als de veroordeelde partij in kwestie het niet eens is met de tenuitvoerlegging van de executoriale titel kan hij zich wenden tot de arrondissementsrechtbank. Bij de rechtbank wordt er vervolgens beoordeeld of de tenuitvoerlegging al dan niet ongegrond of onrechtmatig is.

 

Ons motto is:  duidelijker kunnen we het niet maken!

Correspondentieadres:
Postbus 2055 
7301 DB Apeldoorn


Handelsregister:
KvK.: 54909651

BTW:. NL851487889B01