Bergingh Incasso B.V.

Bergingh Incasso B.V.

tel. 085 - 744 07 08
reactie@bergingh-incasso.nl

Begrippenlijst F

Incasso- en juridische begrippen samengesteld door Bergingh Incasso B.V.

Factoring

Factoring is een financieringsvorm voor ondernemingen. De onderneming draagt...
meer over Factoring

Factoring

Factoring is een financieringsvorm voor ondernemingen. De onderneming draagt alle handelsvorderingen in binnen- en buitenland over aan een extern bedrijf. Dit externe bedrijf, ook wel de factoring maatschappij genoemd, neemt zowel het beheer, de administratie en de incasso van de debiteurenportefeuille als het volledige betalingsrisico over. De onderneming die van factoring gebruik maakt ontvangt bij verkoop direct gemiddeld 80% tot 90% van de overgedragen vorderingen.

Failleren

Failleren is door de Rechtbank in staat van faillissement verklaard worden. ...
meer over Failleren

Failleren

Failleren is door de Rechtbank in staat van faillissement verklaard worden.

 

Hierbij verklaart de Rechtbank dat de schuldenaar in een toestand terecht is gekomen waarin hij niet langer in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Tevens wordt daarbij beslag gelegd op het gehele vermogen en de inkomsten van de failliet met als doel deze te liquideren en uit de opbrengsten de schuldeisers te betalen. Wanneer men failleert wordt door de Rechtbank een curator aangesteld die bovenstaande regelt. De controle op de curator vindt plaats door een rechter-commissaris.

Failliet (zelfst. nmw.)

De failliet is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in staat van f...
meer over Failliet (zelfst. nmw.)

Failliet (zelfst. nmw.)

De failliet is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in staat van faillissement is verklaard door de rechtbank.

Faillissement

Een faillissement van een schuldenaar is een door de rechtbank vastgestelde ...
meer over Faillissement

Faillissement

Een faillissement van een schuldenaar is een door de rechtbank vastgestelde toestand dat de schuldenaar opgehouden heeft te betalen en waarbij een algemeen beslag op het vermogen en de inkomsten van de failliet wordt gelegd ten behoeve van alle schuldeisers met als doel vereffening van het vermogen van de schuldenaar. De rechtbank stelt een curator aan die hiervoor zorg draagt alsmede een rechter-commissaris die toezicht houdt op de curator.

Faillissementsrekest

Verzoekschrift waarin schuldeisers de rechter verzoeken om het faillissement...
meer over Faillissementsrekest

Faillissementsrekest

Verzoekschrift waarin schuldeisers de rechter verzoeken om het faillissement van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon uit te spreken.

Fatale termijn

Een tijdstermijn waarbinnen een feitelijke handeling of een rechtshandeling ...
meer over Fatale termijn

Fatale termijn

Een tijdstermijn waarbinnen een feitelijke handeling of een rechtshandeling dient plaats te vinden. Als een fatale termijn is verstreken treedt automatisch verzuim in zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

 

Ons motto is:  duidelijker kunnen we het niet maken!

Correspondentieadres:
Postbus 2055 
7301 DB Apeldoorn


Handelsregister:
KvK.: 54909651

BTW:. NL851487889B01