Bergingh Incasso B.V.

Bergingh Incasso B.V.

tel. 085 - 744 07 08
reactie@bergingh-incasso.nl

Begrippenlijst G

Incasso- en juridische begrippen samengesteld door Bergingh Incasso B.V.

Geïntimeerde

De geïntimeerde is de gedaagde partij in een hoger beroepsprocedure. De eise...
meer over Geïntimeerde

Geïntimeerde

De geïntimeerde is de gedaagde partij in een hoger beroepsprocedure. De eisende partij in een hoger beroepsprocedure wordt de appellant genoemd.

 

De geïntimeerde is meestal de partij die de eerdere procedure, waartegen hoger beroep is ingesteld, gewonnen heeft. De appellant, die deze procedure verloren heeft en het niet eens is met de beslissing van de rechtbank, stelt dan hoger beroep in bij een hogere rechter, meestal het Gerechtshof, die de zaak opnieuw bekijkt en aan de hand van de door de appellant ingebrachte bezwaren opnieuw beoordeelt.

 

De geïntimeerde krijgt middels een memorie van antwoord de gelegenheid te reageren op deze bezwaren van de appellant, de zogenaamde memorie van grieven.

Gelaedeerde

Iemand die door een bijv. een onrechtmatige daad nadeel heeft ondervonden of...
meer over Gelaedeerde

Gelaedeerde

Iemand die door een bijv. een onrechtmatige daad nadeel heeft ondervonden of die door de schuld van een ander schade heeft opgelopen.

Gemachtigde

Een persoon of organisatie die gemachtigd is om een partij in een gerechteli...
meer over Gemachtigde

Gemachtigde

Een persoon of organisatie die gemachtigd is om een partij in een gerechtelijke procedure te vertegenwoordigen en juridisch bij te staan.

Gemeenschap van goederen

Wanneer echtelieden trouwen in gemeenschap van goederen heeft dat gevolgen v...
meer over Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen

Wanneer echtelieden trouwen in gemeenschap van goederen heeft dat gevolgen voor hun beider bezittingen en schulden. Deze worden gemeenschappelijk vanaf op het moment dat zij in het huwelijk treden. Als echtelieden dit willen voorkomen dienen zij huwelijkse voorwaarden af te sluiten bij een notaris.

Gemengde overeenkomst

Er is sprake van een gemengde overeenkomst indien deze kenmerken heeft van v...
meer over Gemengde overeenkomst

Gemengde overeenkomst

Er is sprake van een gemengde overeenkomst indien deze kenmerken heeft van verschillende soorten overeenkomsten: bijvoorbeeld huur en koop, huur en geldlening, etc.

Geopposeerde

De gedaagde partij in een verzetprocedure, die in een civiele (incasso) proc...
meer over Geopposeerde

Geopposeerde

De gedaagde partij in een verzetprocedure, die in een civiele (incasso) procedure oorspronkelijk eiser was. De eisende partij in een verzetprocedure heet opposant.

 

Ons motto is:  duidelijker kunnen we het niet maken!

Correspondentieadres:
Postbus 2055 
7301 DB Apeldoorn


Handelsregister:
KvK.: 54909651

BTW:. NL851487889B01