Bergingh Incasso B.V.

Bergingh Incasso B.V.

tel. 085 - 744 07 08
reactie@bergingh-incasso.nl

Begrippenlijst H

Incasso- en juridische begrippen samengesteld door Bergingh Incasso B.V.

Handelingsbekwaam

De bevoegdheid om zelfstandig een rechtshandeling te verrichten. Een rechtsh...
meer over Handelingsbekwaam

Handelingsbekwaam

De bevoegdheid om zelfstandig een rechtshandeling te verrichten. Een rechtshandeling van een onbekwaam persoon is vernietigbaar.

Handelsagent

Een handelsagent is iemand die zijn bedrijf maakt van het verstrekken van be...
meer over Handelsagent

Handelsagent

Een handelsagent is iemand die zijn bedrijf maakt van het verstrekken van bemiddeling bij het tot stand komen van bepaalde overeenkomsten tussen zijn of haar werkgever (principaal) en derden of van het afsluiten van dusdanige overeenkomsten op naam van de principaal.

Handelsregister

In het handelsregister staan alle ondernemers en rechtspersonen in Nederland...
meer over Handelsregister

Handelsregister

In het handelsregister staan alle ondernemers en rechtspersonen in Nederland geregistreerd. Het handelsregister wordt door de overheid beheerd en is geregeld in de Handelsregisterwet 2007.

Hof

Het gerechtshof is het rechterlijk college waar het hoger beroep tegen vonni...
meer over Hof

Hof

Het gerechtshof is het rechterlijk college waar het hoger beroep tegen vonnissen in door de rechtbank in eerste aanleg berechte zaken worden behandeld. Het gerechtshof behandelt ook in speciale enkelvoudige of meervoudige Kamers het beroep tegen uitspraken van inspecteurs van de belastingen. Er zijn in Nederland vijf gerechtshoven en wel in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden.

Hoge Raad

De Hoge Raad is de hoogste rechtsprekende instantie van Nederland en is geve...
meer over Hoge Raad

Hoge Raad

De Hoge Raad is de hoogste rechtsprekende instantie van Nederland en is gevestigd in ‘s-Gravenhage. De Hoge Raad bestaat uit een president, vice-presidenten en raadsheren. De Hoge Raad houdt door middel van haar uitspraken toezicht op de eenheid en ontwikkeling van het Nederlandse recht.

 

Uitspraken van de Hoge Raad worden arresten genoemd.

 

Ons motto is:  duidelijker kunnen we het niet maken!

Correspondentieadres:
Postbus 2055 
7301 DB Apeldoorn


Handelsregister:
KvK.: 54909651

BTW:. NL851487889B01