Bergingh Incasso B.V.

Bergingh Incasso B.V.

tel. 085 - 744 07 08
reactie@bergingh-incasso.nl

Begrippenlijst K

Incasso- en juridische begrippen samengesteld door Bergingh Incasso B.V.

Kantonrechter

Rechtsprekend bij de rechtbank en onder meer bevoegd tot kennisneming van bu...
meer over Kantonrechter

Kantonrechter

Rechtsprekend bij de rechtbank en onder meer bevoegd tot kennisneming van burgerlijke zaken met incasso vorderingen tot € 5.000,- en enkele met name genoemde vorderingen waaronder die voortvloeien uit een huurovereenkomst, huurkoopovereenkomst, pacht en arbeidsovereenkomst. In die genoemde gevallen is er geen grens aan de hoogte van de vordering waar de kantonrechter kennis van kan nemen.

Kapitaal

Bedrijfseconomische term die het totaal aan kapitaalgoederen, dat een ondern...
meer over Kapitaal

Kapitaal

Bedrijfseconomische term die het totaal aan kapitaalgoederen, dat een onderneming in bezit heeft, aanduidt. Met andere woorden het totaal van goederen en rechten wat het vermogen van de onderneming bepaalt. Op de balans van de jaarrekening van een onderneming wordt het totaal van de activa bestempeld als het kapitaal.

Kracht van gewijsde

Als een vonnis kracht van gewijsde heeft betekent dat hiertegen geen rechtsm...
meer over Kracht van gewijsde

Kracht van gewijsde

Als een vonnis kracht van gewijsde heeft betekent dat hiertegen geen rechtsmiddelen meer open staan zoals verzet of hoger beroep en dus onherroepelijk is geworden. Men dient deze term niet te verwarren met de term gezag van gewijsde. Gezag van gewijsde houdt in dat de rechterlijke uitspraak voor partijen bindend is en onomstotelijk vastligt. Als men een beroep wenst te doen op gezag van gewijsde dient de betreffende rechterlijke uitspraak wel in kracht van gewijsde te zijn gegaan.

 

Ons motto is:  duidelijker kunnen we het niet maken!

Correspondentieadres:
Postbus 2055 
7301 DB Apeldoorn


Handelsregister:
KvK.: 54909651

BTW:. NL851487889B01