Bergingh Incasso B.V.

Bergingh Incasso B.V.

tel. 085 - 744 07 08
reactie@bergingh-incasso.nl

Begrippenlijst N

Incasso- en juridische begrippen samengesteld door Bergingh Incasso B.V.

Nakosten

Kosten die na het vonnis doch voorafgaand aan de executie gemaakt zijn, zoal...
meer over Nakosten

Nakosten

Kosten die na het vonnis doch voorafgaand aan de executie gemaakt zijn, zoals het bestuderen van het vonnis en het voeren van overleg met de schuldeiser.

Nalatenschap

Het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand die overleden is achterlaa...
meer over Nalatenschap

Nalatenschap

Het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand die overleden is achterlaat voor de erfgenamen.

Natrekking

Er is sprake van natrekking als een kleinere zaak deel gaat uitmaken van een...
meer over Natrekking

Natrekking

Er is sprake van natrekking als een kleinere zaak deel gaat uitmaken van een grotere zaak en daar aard- en nagelvast mee verbonden wordt. De twee zaken gaan één geheel vormen en de eigenaar van de grotere zaak wordt automatisch ook eigenaar van de kleinere zaak.

Natuurlijke persoon

Een mens van vlees en bloed met een identiteit, afstamming, geboortedatum, g...
meer over Natuurlijke persoon

Natuurlijke persoon

Een mens van vlees en bloed met een identiteit, afstamming, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en nationaliteit, die in juridische zin subject is van rechten en plichten. Om die juridische erkenning te verwerven wordt in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register. Het begrip natuurlijk persoon benadert de mens dus niet als een biologische entiteit maar als een juridische entiteit. Zelfs voor een kind dat te vondeling is gelegd moet een constructie worden opgezet om er een natuurlijk persoon van te maken.

 

Natuurlijke personen hebben niet allemaal dezelfde rechten en plichten. Minderjarigen bij voorbeeld kunnen bepaalde daden niet rechtsgeldig stellen en zijn strikter beschermd dan meerderjarigen.

 

Naast natuurlijke personen zijn in het rechtsverkeer ook rechtspersonen subject van rechten en plichten.

Nevenrechten

Rechten die verknocht zijn aan een ander recht, zoals bijvoorbeeld het recht...
meer over Nevenrechten

Nevenrechten

Rechten die verknocht zijn aan een ander recht, zoals bijvoorbeeld het recht van pand en hypotheek.

Niet-nakoming

Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een contractuele verpli...
meer over Niet-nakoming

Niet-nakoming

Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een contractuele verplichting die voortvloeit uit een verbintenis.

Niet-ontvankelijkheid

Niet-ontvankelijkheid betekent dat een zaak die voor de rechter is gebracht ...
meer over Niet-ontvankelijkheid

Niet-ontvankelijkheid

Niet-ontvankelijkheid betekent dat een zaak die voor de rechter is gebracht op grond van wettelijke bepalingen niet vatbaar is om door die rechter berecht te worden omdat bijvoorbeeld een beroepstermijn is verstreken of omdat de procespartij die namens een ander procedeert niet over de vereiste machtiging beschikt.

No cure no pay

Met het 'no cure no pay' beginsel wordt bedoeld dat een schuldeiser, die een...
meer over No cure no pay

No cure no pay

Met het 'no cure no pay' beginsel wordt bedoeld dat een schuldeiser, die een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, geen kosten aan het incassobureau is verschuldigd bij uitblijven van het beoogde resultaat, namelijk het incasseren van de openstaande vordering.

 

Indien het incassobureau er wel in slaagt de openstaande vordering te incasseren is de schuldeiser doorgaans een provisie verschuldigd aan het incassobureau. Het incassobureau zal wel trachten ook deze provisie op de debiteur te verhalen.

Notaris

De notaris is een openbaar ambtenaar die op grond van de wet bevoegd is om a...
meer over Notaris

Notaris

De notaris is een openbaar ambtenaar die op grond van de wet bevoegd is om authentieke akten op te stellen op het gebied van onroerende zakenrecht, personen- en familierecht en rechtspersonenrecht. Zo maakt hij testamenten, huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsakten, hypotheekakten, oprichtingsakten van rechtpersonen, etc.

 

Alle notarissen zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en dienen zich te houden aan tuchtrechtelijke regels. Overtreding hiervan kan leiden tot ontzetting uit het ambt.

 

Ons motto is:  duidelijker kunnen we het niet maken!

Correspondentieadres:
Postbus 2055 
7301 DB Apeldoorn


Handelsregister:
KvK.: 54909651

BTW:. NL851487889B01