Bergingh Incasso B.V.

Bergingh Incasso B.V.

tel. 085 - 744 07 08
reactie@bergingh-incasso.nl

Begrippenlijst R

Incasso- en juridische begrippen samengesteld door Bergingh Incasso B.V.

Rechtshandeling

Een rechtshandeling is een handeling door een persoon met de intentie een be...
meer over Rechtshandeling

Rechtshandeling

Een rechtshandeling is een handeling door een persoon met de intentie een bepaald juridisch gevolg tot stand te brengen.

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entit...
meer over Rechtspersoon

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, met rechten en plichten zoals ook een natuurlijk persoon die heeft. Zo kan een rechtspersoon bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of zelf gedagvaard worden.

Rechtssubject

Eenieder die deelneemt aan het rechtsverkeer en drager is van rechten en pli...
meer over Rechtssubject

Rechtssubject

Eenieder die deelneemt aan het rechtsverkeer en drager is van rechten en plichten, te weten natuurlijke personen alsmede privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Reconventie

De procedure die wordt gevoerd over de tegenvordering van de gedaagde partij...
meer over Reconventie

Reconventie

De procedure die wordt gevoerd over de tegenvordering van de gedaagde partij. De gedaagde in conventie is dan tevens eiser in reconventie.

Relatieve competentie

Met relatieve competentie wordt bedoeld in welke plaats de gerechtelijke pro...
meer over Relatieve competentie

Relatieve competentie

Met relatieve competentie wordt bedoeld in welke plaats de gerechtelijke procedure gestart moet worden. De hoofdregel is dat de woonplaats van de gedaagde partij hierin bepalend is. Zie ook absolute competentie.

Repliek

Conclusie van repliek. De conclusie van repliek is de (meestal schriftelijke...
meer over Repliek

Repliek

Conclusie van repliek. De conclusie van repliek is de (meestal schriftelijke) reactie van de eisende partij op de conclusie van antwoord van de gedaagde in een civiele (incasso) procedure.

Rolzitting

De zitting op de rechtbank in een civiele (incasso) procedure waarbij de par...
meer over Rolzitting

Rolzitting

De zitting op de rechtbank in een civiele (incasso) procedure waarbij de partijen de gelegenheid hebben om een conclusie of akte in te dienen. Op deze zitting vindt geen inhoudelijke behandeling van de zaak plaats.

Royement

Doorhaling (=stopzetting) van de civiele (incasso) procedure op de rolzittin...
meer over Royement

Royement

Doorhaling (=stopzetting) van de civiele (incasso) procedure op de rolzitting, waardoor de (incasso) procedure wordt gestaakt en de zaak als afgedaan wordt beschouwd. Het initiatief om royement van de (incasso) procedure te vragen ligt altijd bij de eisende partij. Een reden voor de eisende partij om royement te vragen kan gelegen zijn in het bereiken van een schikking tussen de procederende partijen.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Afkorting voor Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het Wetboek van Burg...
meer over

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Afkorting voor Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering omschrijft in vier boeken het recht omtrent het burgerlijk proces.

De vier boeken hebben de volgende inhoud:

  1. De manier van procederen voor de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad.
  2. De gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen en authentieke akten.
  3. De rechtspleging van onderscheiden aard.
  4. Arbitrage.

 

Ons motto is:  duidelijker kunnen we het niet maken!

Correspondentieadres:
Postbus 2055 
7301 DB Apeldoorn


Handelsregister:
KvK.: 54909651

BTW:. NL851487889B01