Bergingh Incasso B.V.

Bergingh Incasso B.V.

tel. 085 - 744 07 08
reactie@bergingh-incasso.nl

Begrippenlijst S

Incasso- en juridische begrippen samengesteld door Bergingh Incasso B.V.

Schuldeiser

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die op een andere natuurlijke persoon of...
meer over Schuldeiser

Schuldeiser

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die op een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, de debiteur, uit hoofde van een overeenkomst een geldvordering heeft.

Schuldeisersverzuim

Er is sprake van schuldeisersverzuim wanneer de schuldenaar gehinderd wordt ...
meer over Schuldeisersverzuim

Schuldeisersverzuim

Er is sprake van schuldeisersverzuim wanneer de schuldenaar gehinderd wordt om een verbintenis na te komen doordat dit wordt belemmerd door de schuldeiser.

Schuldenaar

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan een andere natuurlijke persoon o...
meer over Schuldenaar

Schuldenaar

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, de crediteur, uit hoofde van een overeenkomst een geldsom verschuldigd is. De debiteur heeft een betalingsverplichting ten opzichte van de crediteur.

Schuldsanering

Schuldsanering wordt vaak gebruikt als een verkorte benaming van de Wet Schu...
meer over Schuldsanering

Schuldsanering

Schuldsanering wordt vaak gebruikt als een verkorte benaming van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en is een bepaalde vorm van faillissement.

 

De WSNP is een wettelijk schuldsaneringstraject dat in principe drie jaar duurt. Bij een positieve afronding van de WSNP (de zogenoemde schone lei) worden alle schulden die door de debiteur waren gemaakt voordat de WSNP was uitgesproken, omgezet in een natuurlijke verbintenis. Dit betekent dat debiteur deze schulden niet meer hoeft te betalen en dat hij dus geheel schuldenvrij is. De voorwaarde is wel dat de debiteur geen nieuwe schulden meer mag maken en moet sparen voor de boedel.

 

Gedurende de WSNP wordt er namelijk op een boedelrekening geld gereserveerd voor de betaling van het salaris van de bewindvoerder, de kosten van de Rechtbank en de betaling aan alle schuldeisers. In de praktijk zien de schuldeisers weinig (d.w.z. een zeer klein percentage) of niets meer van hun vorderingen terug.

 

Surseance van betaling

Surseance van betaling is uitstel van betaling en kan bij de rechter worden ...
meer over Surseance van betaling

Surseance van betaling

Surseance van betaling is uitstel van betaling en kan bij de rechter worden aangevraagd. Deze kan dan een vonnis wijzen waarin wordt bepaald voor welke periode de schuldeisers niet betaald hoeven te worden. De persoon of het bedrijf aan wie de surseance van betaling is toegekend kan dan financieel orde op zaken stellen en met zijn schuldeisers trachten tot een akkoord te komen. De praktijk wijst echter uit dat in het meerendeel van de gevallen geen akkoord met de schuldeisers kan worden verkregen en dat alsnog een faillissement volgt.

 

Ons motto is:  duidelijker kunnen we het niet maken!

Correspondentieadres:
Postbus 2055 
7301 DB Apeldoorn


Handelsregister:
KvK.: 54909651

BTW:. NL851487889B01