Bergingh Incasso B.V.

Bergingh Incasso B.V.

tel. 085 - 744 07 08
reactie@bergingh-incasso.nl

Begrippenlijst W

Incasso- en juridische begrippen samengesteld door Bergingh Incasso B.V.

Wanprestatie

Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een contractuele verpli...
meer over Wanprestatie

Wanprestatie

Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een contractuele verplichting die voortvloeit uit een verbintenis.

Wettelijk erfdeel

De legitieme portie ofwel het wettelijk erfdeel is het gedeelte van de nalat...
meer over Wettelijk erfdeel

Wettelijk erfdeel

De legitieme portie ofwel het wettelijk erfdeel is het gedeelte van de nalatenschap dat hoe dan ook aan de wettelijke erfgenamen in rechte lijn moet worden nagelaten, ongeacht wat de overledene in zijn of haar testament heeft geregeld. De legitieme portie is de helft van wat de betrokkene zou erven als de overledene geen testament had laten opmaken.

Wilsgebrek

Onvolkomenheid of onzuiverheid in het bepalen van de wil bij het verrichten ...
meer over Wilsgebrek

Wilsgebrek

Onvolkomenheid of onzuiverheid in het bepalen van de wil bij het verrichten van een rechtshandeling door dwaling, bedreiging of dwang, bedrog of misbruik van omstandigheden. Een overeenkomst kan op grond van één van deze wilsgebreken vernietigd worden.

Wet Waardering Onroerende Zaken.

Wet Waardering Onroerende Zaken.   De WOZ regelt de waardering van alle onro...
meer over WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken.

Wet Waardering Onroerende Zaken.

 

De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van de heffing van belasting door gemeenten, het rijk en waterschappen.

 

De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan met een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid dat ervoor zorgt dat de Wet WOZ naar behoren wordt uitgevoerd.

 

Ons motto is:  duidelijker kunnen we het niet maken!

Correspondentieadres:
Postbus 2055 
7301 DB Apeldoorn


Handelsregister:
KvK.: 54909651

BTW:. NL851487889B01