Bergingh Incasso B.V.

Bergingh Incasso B.V.

tel. 085 - 744 07 08
reactie@bergingh-incasso.nl

Sommatiebrief

U heeft een sommatiebrief van ons ontvangen.

Hierop staan de gegevens van onze opdrachtgever, de facturen waarop deze brief betrekking heeft en de factuurbedragen. In het midden van de brief staat een opsomming, bestaande uit: Hoofdsom, Rente tot heden, incassokosten en totaal te voldoen.

Definities:

  • Hoofdsom: het bedrag van de ter incasso aan ons overgedragen factuur of facturen
  • Wettelijke rente: het bedrag aan rente dat door de overheid is vastgesteld als rentevergoeding voor handelsdebiteuren. Zie ook: wettelijkerente
  • Incassokosten tot 1 juli 2012: het bedrag dat door de gezamenlijke kantonrechters is vastgesteld in het Rapport Voorwerk II als vergoeding voor alle buitengerechtelijke werkzaamheden die de schuldeiser (laat) uitvoeren voor het incasseren van de nota.
    Zie hiervoor ook: Rapport-Voorwerk-II
  • Incassokosten na 1 juli 2012: door een nieuwe wettelijke regeling worden de incassokosten aan een minimum en een maximum gebonden. Het minimumbedrag is wettelijk vastgesteld op € 40,-. Het maximumbedrag (tot een hoofdsom van € 2.500,-) is 15%
  • BTW: indien onze opdrachtgever BTW-plichtig is, wordt u niet belast met een verhoging van de incassokosten met 21%. Indien onze opdrachtgever niet BTW-plichtig is, wordt u wel belast met een verhoging van de incassokosten met 21% BTW. U mag echter deze BTW NIET aftrekken als voorbelasting, omdat u van ons geen factuur heeft ontvangen.
  • Totaal te voldoen: de optelling van de bovengenoemde bedragen.
  • Stichting Derdengelden Bergingh Incasso: een aparte rechtspersoon die ten behoeve van de klanten van Bergingh Incasso BV de gelden beheert die de debiteuren betalen. Hierdoor is er voor u zekerheid dat het geld dat u betaalt, ook daadwerkelijk terecht komt bij uw schuldeiser.

U wordt door middel van de sommatiebrief verzocht en zo nodig gesommeerd om het totaalbedrag binnen 14 dagen te voldoen.

Wij adviseren u om binnen de genoemde termijn te betalen, om verdere juridische stappen te voorkomen. Elke volgende stap in het incassotraject heeft namelijk direct kostenverhogende consequenties voor u!

Indien u niet ineens kunt betalen, verwijzen wij u naar onze pagina “Reageren”.

Indien u het niet eens bent met de factuur, verwijzen wij naar onze pagina “Reageren” waarop u kunt aangeven wanneer u wilt overleggen en een motivatie kunt geven waarom u het niet eens bent met de factuur.

 

Ons motto is:  duidelijker kunnen we het niet maken!

Correspondentieadres:
Postbus 2055 
7301 DB Apeldoorn


Handelsregister:
KvK.: 54909651

BTW:. NL851487889B01